Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi

 Số TBMT: 20210746954-00

Thời điểm đăng tải: 16/07/2021 10:58 

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/08/2021 - 14:00

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

Dự toán gói thầu: 44.885.000.000 VND

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

TAGS:
Tác giả: Ngô Xuân Tình ; xuất bản: 16/07/2021 11:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020