Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên đợt 3 năm 2021

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên đợt 3 năm 2021

 Số TBMT:  20210736759   -   00

Thời điểm đăng tải : 13/07/2021 14:19 

 Thời điểm đóng/mở thầu: 16/07/2021 - 16:00

Dự toán gói thầu: 601.744.000 VND 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

TAGS:
Tác giả: Ngô Xuân Tình ; xuất bản: 13/07/2021 02:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020