Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên đợt 4 năm 2021

Số TBMT: 20210870965   -   00

Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 26/08/2021 - 17:03

 Thời điểm đóng/mở thầu: 31/08/2021 - 17:15

Dự toán gói thầu: 523.083.000 VND (Năm trăm hai mươi ba triệu tám mươi ba nghìn đồng chẵn)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 

TAGS:
Tác giả: Ngô Xuân Tình ; xuất bản: 27/08/2021 06:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020