Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp vỏ xe ôtô năm 2021

Thông báo mời thầu: Cung cấp vỏ xe ôtô năm 2021

Thông báo mời thầu: Cung cấp vỏ xe ôtô năm 2021

Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Số TBMT: 20210871058   -   00

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày: 26/08/2021 - 17:15

 Thời điểm đóng/mở thầu: 31/08/2021 - 17:30

Dự toán gói thầu: 378.400.000 VND (Ba trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước 

TAGS:
Tác giả: Ngô Xuân Tình ; xuất bản: 27/08/2021 06:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020