Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Sửa chữa các tiêu, bảng chỉ dẫn cảnh báo lũ hạ du sông Đa Nhim và sông La Ngà

Thông báo mời thầu: Sửa chữa các tiêu, bảng chỉ dẫn cảnh báo lũ hạ du sông Đa Nhim và sông La Ngà

 Số TBMT: 20210733021   -   00

Thời điểm đăng tải : 12/07/2021 14:51 

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/07/2021 - 16:00

 Dự toán gói thầu: 132.996.930 VND

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

TAGS:
Tác giả: Ngô Xuân Tình ; xuất bản: 13/07/2021 07:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020