Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019

Thông báo mời thầu gói thầu số 01-SCL2019: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi

Thông báo mời thầu

ftp://Vui long xem thong bao tai day

TAGS:
Tác giả: Vo Si Hiep ; xuất bản: 02/04/2019 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video