Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu gói thầu số 04-SCL2018: Sửa chữa nhà trực vận hành và sửa chữa khu vực Đa Nhim – Sông Pha”

TAGS:
Tác giả: KHVT ; xuất bản: 30/05/2018 09:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video