Hoạt động sản xuất

Thủy điện trả tiền giữ rừng

TT - Chín tháng đầu năm 2009, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 35 tỉ đồng từ Công ty thủy điện Đa Nhim và Công ty thủy điện Đại Ninh. Số tiền này là tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng mà hai công ty thủy điện trả cho các hộ dân ở vùng đầu nguồn của hồ thủy điện Đa Nhim

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã chuyển 80% số tiền này đến 3.441 hộ dân nhận hợp đồng khoán bảo vệ rừng đầu nguồn với Ban quản lý rừng phòng hộ, trong đó phần lớn là các hộ đồng bào dân tộc Kơ Ho. Mức chi trả bình quân là 250.000 đồng/ha/năm.
Các hộ nông dân ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng đầu nguồn là bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Dịch vụ môi trường rừng là bảo vệ đất, chống xói mòn đất và điều tiết nguồn nước để giảm chi phí xử lý nước trong hồ, nạo vét lòng hồ do bị bồi lắng và duy trì nguồn nước cung cấp cho hồ trong mùa khô. Nước mưa rơi xuống tán rừng, rừng tự nhiên có nhiều tầng, sẽ thấm vào lòng đất, rễ cây làm đất tơi xốp gia tăng khả năng giữ nước của đất.
Sự bền vững nguồn nước trong hồ phụ thuộc vào lượng mưa và khả năng che phủ mặt đất của rừng. Sự bền vững của kinh doanh thủy điện bắt đầu từ rừng đầu nguồn, nơi cung ứng nước là nguồn nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất ra điện. Nếu không có thảm rừng che phủ, nước mưa sẽ chảy tràn thành dòng lũ, cuốn trôi đất xuống hạ lưu gây ra bao thảm họa cho con người. Hồ điều tiết và thảm rừng đầu nguồn điều tiết là hai bộ phận quan trọng của một công trình thủy điện.
Thủy điện trả tiền giữ rừng là chính sách của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 380 ngày 10-4-2008 (về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng). Theo đó, tỉnh Lâm Đồng là đầu nguồn của hệ thống sông Đồng Nai và tỉnh Sơn La là đầu nguồn của hệ thống sông Đà được giao thực hiện thí điểm chính sách này. Đây là một chính sách đúng đắn, bước đầu đã cho thấy kết quả lớn lao đối với cuộc sống của người dân và rừng ở vùng đầu nguồn.
Tại hội nghị về cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng do UBND tỉnh Lâm Đồng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vào đầu tháng 11-2009 ở Đà Lạt, ông Kon So Ha Vuong, phó chủ tịch UBND xã Đa Nhim (huyện Lạc Dương), đã nói lên sự vui mừng của nông dân khi được nhận số tiền dịch vụ môi trường rừng cao hơn gần ba lần so với tiền bảo vệ rừng họ được nhận trước đây.
Ông Kon So Ha Vuong còn cho biết số vụ phá rừng trong sáu tháng đầu năm 2009 đã giảm 50% so với năm 2008.
Nước ta có 3/4 diện tích là vùng đồi núi, hơn 4.000 con sông. Rừng để phòng hộ đầu nguồn lưu vực các con sông có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và sản xuất thủy điện nói riêng.
Hiện nay nước ta có hơn 1/3 dân số sống trong vùng rừng núi, cuộc sống của họ còn nghèo, mức thu nhập thấp. Vì vậy Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm huy động nguồn lực của xã hội để bảo vệ rừng tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện tăng nguồn thu nhập cho các hộ dân sống trong vùng rừng núi và nâng cao nhận thức của xã hội về rừng.

Dự kiến vào cuối năm 2010 sẽ tổng kết thí điểm việc thủy điện chi trả tiền giữ rừng. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được giao chủ trì xây dựng một nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để triển khai đại trà trên toàn quốc

Tác giả: ; xuất bản: 23/12/2009 07:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020