Trung tâm DVKT

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD khẳng định thương hiệu

Với hơn 40 năm kinh nghiệm quản lý, vận hành và sửa chữa nhà máy thủy điện, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD (Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi) đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng 26 hợp đồng dịch vụ với 15 công ty (tổng trị giá 18 tỷ đồng) chỉ sau hơn một năm đi vào hoạt động.

Công nhân Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD khôi phục cánh gáo bị gãy của bánh xe công tác nhà máy thủy điện Nậm Chim (Sơn La). Ảnh: Ngọc Hà

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị. Ảnh: Ngọc Hà

 

 

 

 Lắp đặt thiết bị đường dây trung áp. Ảnh: Ngọc Hà

Tin và Ảnh: Ngọc Hà

Tác giả: Theo: icon.evn.com.vn ; xuất bản: 08/06/2011 01:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020