Kỹ thuật điện

Tuabin thủy lực

Giáo Trình Tuabin Thủy Lực dùng làm tài liệu học tập chính cho học sinh đại học, chính quy và tại chức thuộc các chuyên ngành: Thủy điện, Thủy công, Thi công và Thủy nông. Ngoài ra có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ thiết kế và vận hành thiết bị tuabin của nhà máy thủy điện.

 Nội dung giáo trình trình bày những khái niệm cơ bản và đặc tính kỹ thuật của tuabin thủy lực và máy điều tốc, các bước và cách chọn kiểu, loại và các thông số của tuabin, tính toán thủy lực các phần nước qua tuabin, phương pháp tính toán điều chỉnh tổ máy thủy lực. Nội dung sách được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu kết hợp với một số ví dụ để minh họa cho lý thuyết.

NỘI DUNG EBOOK:

Phần I. TURBINE THỦY LỰC VÀ CÁC THIẾT BỊ T.LỰC CỦA TTĐ

Chương I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TURBINE THUỶ LỰC

Chương II. CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA TURBINE THUỶ LỰC

Chương III. HIỆN TƯỢNG KHÍ THỰC TRONG TURBINE THUỶ LỰC

Chương IV. NGUYÊN LÝ CÔNG TÁC VÀ LUẬT TƯƠNG TỰ CỦA TB

Chương V. THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VĂ ĐẶC TÍNH TURBINE

Chương VI. CHỌN KIỂU LOẠI VÀ CÁC THÔNG SỐ CỦA TBTL

Chương VII. THIẾT BỊ ĐIỀU TỐC CỦA TURBINE THUỶ LỰC

Chương VIII. MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÁC CỦA TTĐ

Phần II.a. CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN TUYẾN NĂNG LƯỢNG TTĐ

Chương IX. KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHẦN VÀ BỐ TRÍ TTĐ

Chương X. CÔNG TRÌNH LẤY NƯỚC CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

Chương XI. BỂ LẮNG CÁT CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

Chương XII. CÔNG TRÌNH DẪN NƯỚC CỦA TTĐ

Chương XIII. ĐƯỜNG ỐNG TURBINE

Chương XIV.  NƯỚC VA VÀ CHẾ  ĐỘ LÀM VIỆC KHÔNG  ỔN  ĐỊNH

Chương XV. BUỒNG ĐIỀU ÁP CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

Phần II.b. NHÀ MÁY CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN

Chương XVI. NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN VÀ CÁC THIẾT BỊ TRONG NM

Chương XVII. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VÀ KẾT CẤU PHẦN DƯỚI NHÀ

Link tải: http://www.mediafire.com/?i6hu494bcb61jes

Password: vinamain.com

Tác giả: Theo: vinamain.com ; xuất bản: 15/04/2011 04:05
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020