Kỹ thuật điện

Vận hành và xử lý sự cố hệ thống thủy lực (English)

Sách cho kỹ sư và kỹ thuật viên vận hành và bảo dưỡng hệ thống thủy lực (Hydraulic System – Operation and trouble shooting for Engineers & Technicians  

Nội dung:

 • Introduction to hydraulics
 • Pressure and flow
 • Hydraulic pumps
 • Hydraulic motors
 • Hydraulic cylinders
 • Control components in a hydraulic system
 • Hydraulic accessories
 • Hydraulic fluids
 • Applications of hydraulic systems
 • Hydraulic circuit design and analysis
 • Maintenance and troubleshooting

Link tải: http://www.ziddu.com/download/14737668/Practical_Hydraulic_Systems.rar.html

Tác giả: Theo: vinamain.com ; xuất bản: 28/04/2011 09:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Trụ sở Công ty

 • Ảnh hoạt động Công ty

 •   Giấy phép

 • Thủy điện Đa Nhim

 • Các hạng mục công trình của DHD

 • Thành tích nổi bật

 • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020