Thông tin mời thầu

XL02-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Mi

1. Tên gói thầu: XL02-SCL2017: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Mi (dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) - Loại gói thầu: Xây lắp - Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa công trình thủy công và kiến trúc nhà máy thủy điện Đa Mi. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày 2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): 3. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2017. 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước. 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 10/01/2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 06/02/2017 7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Email: haiph@dhd.com.vn, dungnh@dhd.com.vn, Điện thoại: 063.3728 171 (số lẻ: 63659) 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Đã bao gồm thuế 10%) 9. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh của ngân hàng/tổ chức tài chính. 10. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 06/02/2017 11. Thời điểm mở thầu 14 giờ 30, ngày 06/02/2017

(Vui lòng xem file đính kèm)
 

TAGS:
Tác giả: EVNHPC DHD ; xuất bản: 10/01/2017 09:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video