"DHD-Giải pháp tốt nhất cho vận hành ổn định" "DHD-Giải pháp tốt nhất cho vận hành ổn định"

Công ty CP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đang quản lý vận hành 4 nhà máy thủy điện: Đa Nhim và Sông Pha; Hàm Thuận và Đa Mi gồm có 13 tổ máy, với tổng công suất lắp đặt là 642,5 MW, điện lượng bình quân hàng năm khoảng 2,6 tỷ kWh.

"DHD-Giải pháp tốt nhất cho vận hành ổn định"

Công ty CP thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đang quản lý vận hành 4 nhà máy thủy điện: Đa Nhim và Sông Pha; Hàm Thuận và Đa Mi gồm có 13 tổ máy, với tổng...

Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, trước đây là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, được thành lập vào ngày 21/5/2001 trên cơ sở sáp nhập 2 cụm...

HƠN 45 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HƠN 45 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim Tổng công suất 160MW Sản lượng hàng năm 1 tỷ kWh Năm 1964 đưa vào vận hành khai thác      Năm 2005 phục hồi thay đổi thiết bị công nghệ mới Dự án...

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020