Tổng kết cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” Tổng kết cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị”

Hưởng ứng cuộc vận động từ ngày 02/07/2015 của Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi phát động cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” trong công ty đến nay CBCNV toàn công ty đã tích cực hưởng ứng cuộc thi.

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

Thư viện Video