Thư viện ảnh

Các hạng mục công trình của DHD

Thư viện hình ảnh các hạng mục công trình của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

 

Nhà máy điện mặt trời Đa Mi

 

Nhà máy thủy điện Sông Pha

 

Nhà máy thủy điện Đa Mi

 

Nhà máy thủy điện Hàm Thuận

 

Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Thư viện Video