Hoàn thành kế hoạch 5 năm, Công ty ĐHĐ ghi dấu nhiều thành quả ấn tượng

Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: Những kết quả đáng tự hào

Trong 5 năm qua, hệ thống thiết bị, công trình trong toàn Công ty hoạt động ổn định, phát huy tối đa hiệu quả trong công tác sản xuất điện. Nhờ công tác bảo trì, bảo dưỡng thực hiện đúng kế hoạch với chất lượng đảm bảo nên các chỉ số kỹ thuật như tỉ lệ điện tự dùng, hệ s​ố khả dụng, tỉ lệ dừng máy sửa chữa…luôn đạt kế hoạch hàng năm.

Cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha phát huy thêm hiệu quả khi bổ sung công suất từ NMTĐ Đa Nhim mở rộng

Việc đưa vào vận hành các nguồn điện mới, bổ sung công suất cho toàn Công ty là điểm nhấn đậm nét trong kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Khởi công vào tháng 12/2015, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim đã đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 với công suất 45MW từ ngày 22/4/2019. Bên cạnh đó, Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi có công suất 47,5 MWp bắt đầu thực hiện đầu tư năm 2017, đưa vào vận hành thương mại ngày 01/6/2019, vượt tiến độ 1 tháng. Với 2 nguồn điện mới đưa vào vận hành, tổng công suất Công ty ĐHĐ từ 642,5MW tăng lên 735MW năm 2019. Cùng với sự gia tăng công suất, điện lượng sản xuất từ Công ty ĐHĐ cung cấp cho Hệ thống điện Quốc gia cũng tăng lên tương ứng. Trong đó, Nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng đã sản xuất được khoảng 380 triệu kWh, Nhà máy điện mặt trời Đa Mi cũng đóng góp hơn 110 triệu kWh kể từ khi đưa vào vận hành. Trong 5 năm qua, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đều vượt kế hoạch và đã sản xuất được khoảng 13,85 tỷ kWh điện.

Nhà máy điện mặt trời Đa Mi (47,5 MWp) là nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện có công suất lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm đưa vào vận hành

Công ty ĐHĐ sản xuất 13,85 tỷ kWh trong 5 năm gần đây

Trong giai đoạn 2017-2019 vừa qua, Công ty ĐHĐ đạt được 3 kỷ lục trong công tác sản xuất kinh doanh:

- Kỷ lục về sản lượng điện với 3.328 triệu kWh năm 2017, đạt 149,57% kế hoạch năm, cao hơn sản lượng thiết kế 22,35%.

- Kỷ lục về doanh thu với 2.489 tỷ đồng năm 2018.

- Kỷ lục về chi trả cổ tức với tỷ lệ 24% năm 2019.

Để đạt được những kỷ lục trên, việc tăng cường công tác lãnh đạo, đào tạo nhân sự, tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí đóng vai trò then chốt. Nhờ phát huy tốt nguồn nhân lực lành nghề sẵn có kết hợp với tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh điện nên chi phí vận hành và bảo dưỡng (O&M) luôn đạt kế hoạch. Năng suất lao động không ngừng tăng lên qua từng năm. Năm 2016, năng suất lao động Công ty tính theo người/MW là 0,425, tương đương mỗi người lao động Công ty ĐHĐ vận hành 2,53MW công suất phát điện thì đến năm 2020 năng suất lao động đạt 0,339 người/MW, tương đương mỗi người lao động vận hành 2,95MW.

Nâng cao năng suất lao động đóng vai trò quan trọng để hoàn thành kế hoạch 5 năm của Công ty ĐHĐ

Bên cạnh những thành quả nêu trên, Công ty đã đối diện nhiều khó khăn không nhỏ. Tình hình thủy văn năm 2016 và 2020 đặc biệt khó khăn ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng điện sản xuất và doanh thu. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty còn thực hiện nhiệm vụ cấp nước để phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho các vùng hạ dung tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong nhiều năm qua, nguồn nước cung cấp từ công ty ĐHĐ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và thâm canh nông nghiệp với diện tích hơn 33 nghìn ha cho hai tỉnh Ninh Thuận và Ninh Thuận. Việc cân đối giữa doanh thu sản xuất điện và nhiệm vụ cấp nước cho hạ du luôn là bài toán khó đối với các nhà máy thủy điện.

Kế hoạch 5 năm tiếp theo 2021 - 2025: Nhiều thách thức đang chờ

Là một công ty cổ phần có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam, việc duy trì ổn định và ngày càng phát triển các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, đáp ứng tỷ lệ chia cổ tức theo kỳ vọng cổ đông luôn là nhiệm hàng đầu. Tuy nhiên, Công ty ĐHĐ cũng đang gặp một số khó khăn, thách thức như sau:

Thứ nhất, tình hình thủy văn trên lưu vực hồ chứa diễn biến bất thường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây khó khăn rất lớn trong công tác lập kế hoạch.

Thứ hai, việc duy trì lưu lượng nhỏ và thời gian chạy máy kéo dài để cấp nước cho các vùng hạ du tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận làm giảm doanh thu sản xuất điện và tăng chi phí.

Thứ ba, hiện tượng quá tải lưới điện truyền tải khu vực tỉnh Ninh Thuận đã hạn chế công suất phát điện của nhà máy thủy điện Đa Nhim vào giờ cao điểm sáng.

Công ty ĐHĐ gắn liền nhiệm vụ phát điện và cấp nước cho hạ du

Phát huy những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty ĐHĐ đã đề ra những mục tiêu tổng quát trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 - 2025. Trong đó, việc đảm bảo hệ thống thiết bị công trình, các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả; hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tỉ lệ chia cổ tức và gia tăng giá trị doanh nghiệp là những mục tiêu then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty ĐHĐ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và các tổ máy phát điện, đảm bảo sẵn sàng cung cấp điện theo yêu cầu vận hành của thị trường.

Thứ hai, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Thứ ba, nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và đào tạo lại, thực hiện chính sách thu hút nhân tài.

Với mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, Công ĐHĐ phấn đấu sản xuất khoảng 13,57 tỷ kWh trong 5 năm tiếp theo. Trong đó, các nhà máy thủy điện (bao gồm nhà máy thủy điện Đa Nhim mở rộng phát đủ công suất 80MW vào quý III/2021) sản xuất được 13,23 tỷ kWh và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất được 340 triệu kWh.

Trong giai đoạn tiếp theo, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động sẽ được Công ty đẩy mạnh. Trong đó, Công ty đang hướng đến 2 mục tiêu lớn gồm: Tự động hóa hoàn toàn, hướng đến vận hành không người trực tại nhà máy thủy điện Sông Pha và lập bản đồ vật tư kết nối với phần mềm PMIS để tối ưu hóa công tác quản lý vật tư.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục minh chứng sự đoàn kết, nhạy bén kết hợp với chuyên nghiệp, nhiệt tình vì mục tiêu phát triển Công ty của Tập thể Lãnh đạo và Người lao động. Đó là truyền thống quý báu đã được nuôi dưỡng và duy trì qua nhiều thế hệ.

 

  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020