DHD thực hiện kiểm tra xử lý độ rung, độ đảo của tổ máy số 2 Thủy điện Bảo Lộc tăng cao DHD thực hiện kiểm tra xử lý độ rung, độ đảo của tổ máy số 2 Thủy điện Bảo Lộc tăng cao (21/02/2012)

Từ ngày 19/01/2012 đến 16/02/2012 đội sửa chữa của TTDVKT thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi đã tiến hành xử lý sự cố độ rung, độ đảo tăng  cao của tổ máy số 2 Nhà...

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD khẳng định thương hiệu Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD khẳng định thương hiệu (08/06/2011)

Với hơn 40 năm kinh nghiệm quản lý, vận hành và sửa chữa nhà máy thủy điện, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD (Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi) đang từng bước khẳng định thương hiệu bằng 26 hợp đồng...

Khôi phục thành công hệ thống điều khiển và bánh xe công tác Thủy điện Nậm Khóa 3 Khôi phục thành công hệ thống điều khiển và bánh xe công tác Thủy điện Nậm Khóa 3 (19/04/2011)

Bước vào những ngày đầu xuân năm mới Tân Mão năm 2011, không khí tưng bừng nhộn nhịp của mùa xuân lan tỏa trên khắp mọi miền của đất nước. Được sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty...

Khắc phục thành công hệ thống điều khiển và bánh xe công tác Thủy điện Nậm Khóa 3 Khắc phục thành công hệ thống điều khiển và bánh xe công tác Thủy điện Nậm Khóa 3 (18/04/2011)

Bước vào những ngày đầu xuân năm mới Tân Mão năm 2011, không khí tưng bừng nhộn nhịp của mùa Xuân lan tỏa trên khắp mọi miền của đất nước. Hòa chung không khí đó, đội...

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD: Phát huy sức mạnh nội lực Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật DHD: Phát huy sức mạnh nội lực (10/03/2011)

Bên cạnh việc đảm nhiệm tốt nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa, thí nghiệm 4 nhà máy thủy điện với 13 tổ máy (có tổng sản lượng điện đứng thứ 3 trong cả nước về thủy điện) của Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020