Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin (19/11/2021)

Thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ phần mềm công nghệ thông tin

Thông báo mời thầu Cung cấp thiết bị văn phòng, vật tư nội thất năm 2021 Thông báo mời thầu Cung cấp thiết bị văn phòng, vật tư nội thất năm 2021 (19/11/2021)

Thông báo mời thầu Cung cấp thiết bị văn phòng, vật tư nội thất năm 2021

Thông báo mời thầu Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2) Thông báo mời thầu Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2) (19/11/2021)

Thông báo mời thầu Cung cấp điện thoại, máy tính và thiết bị công nghệ năm 2021 (đợt 2)

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021 Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021 (19/11/2021)

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021 Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021 (19/11/2021)

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư thiết bị thường xuyên (đợt 5) năm 2021

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi (25/10/2021)

Thông báo mời thầu Cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng công trình các nhà máy thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi và Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi

Thông báo mời thầu Cung cấp vật liệu sửa chữa hàng rào bảo vệ khu vực nhà van Đa Nhim Thông báo mời thầu Cung cấp vật liệu sửa chữa hàng rào bảo vệ khu vực nhà van Đa Nhim (21/10/2021)

Cung cấp vật liệu sửa chữa hàng rào bảo vệ khu vực nhà van Đa Nhim

Thông báo mời thầu Khắc phục mặt đường Sakai Thông báo mời thầu Khắc phục mặt đường Sakai (20/10/2021)

Khắc phục mặt đường Sakai

Thông báo mời thầu Sửa chữa hàng rào cư xá nhà trực vận hành Hàm Thuận và Đa Mi Thông báo mời thầu Sửa chữa hàng rào cư xá nhà trực vận hành Hàm Thuận và Đa Mi (20/10/2021)

Thông báo mời thầu Sửa chữa hàng rào cư xá nhà trực vận hành Hàm Thuận và Đa Mi

Cung cấp thiết bị, dụng cụ an toàn lao động năm 2021 Cung cấp thiết bị, dụng cụ an toàn lao động năm 2021 (05/10/2021)

Cung cấp thiết bị, dụng cụ an toàn lao động năm 2021

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020