Hoàn thành công tác Trung tu hệ thống đường ống thủy áp số 1 Đa Nhim và đường ống thuỷ áp Sông Pha Hoàn thành công tác Trung tu hệ thống đường ống thủy áp số 1 Đa Nhim và đường ống thuỷ áp Sông Pha (04/08/2020)

Nhằm đảm bảo cho quá trình vận hành an toàn, tin cậy của NMTĐ Đa Nhim - Sông Pha, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã triển khai thực hiện công tác Trung tu hệ thống đường ống thủy áp số 1 - Đa Nhim và đường ống thuỷ áp Sông Pha từ ngày...

Hoàn thành công tác Đại tu tổ máy H4 Đa Nhim đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ theo kế hoạch Hoàn thành công tác Đại tu tổ máy H4 Đa Nhim đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ theo kế hoạch (17/06/2020)

Nhằm đảm bảo thiết bị tổ máy H4 Đa Nhim vận hành an toàn, ổn định, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã triển khai thực hiện công tác Đại tu tổ máy H4 Đa Nhim từ ngày 01/06/2020

DHD tham gia hội thảo cấp chuyên gia về DCS trong nhà máy điện DHD tham gia hội thảo cấp chuyên gia về DCS trong nhà máy điện (17/05/2019)

DHD tham gia hội thảo cấp chuyên gia về DCS trong nhà máy điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức. Hội thảo cấp chuyên gia về DCS nằm trong đề án đào tạo chuyên gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra từ ngày 08-10/05/2019 tại...

Nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 5 hoà lưới thành công tổ máy số 1 Nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 5 hoà lưới thành công tổ máy số 1 (12/10/2015)

Vào lúc 19 giờ 05 ngày 30/9/2015 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 đã chính thức hòa lưới tổ máy số 1 vào hệ thống điện lưới Quốc Gia. Dự án đưa vào phát điện sau gần 03 năm lao động hăng say của Chủ đầu tư và các Nhà thầu. Công trình hoàn thành là một mốc son chúc...

Sửa chữa thành công khuyết tật của bánh xe công tác Nhà máy Thuỷ điện Trà Xom Sửa chữa thành công khuyết tật của bánh xe công tác Nhà máy Thuỷ điện Trà Xom (04/08/2015)

Từ ngày 06/6/2015 đến ngày 09/6/2015, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (ESC) thuộc Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã tiến hành sửa chữa bánh xe công tác Nhà máy Thủy điện Trà Xom

Đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 500/220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải Đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 500/220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải (29/07/2015)

Ngày 16-7, tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thử nghiệm để đưa vào vận hành Trạm biến áp 500/220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải, vượt tiến độ hơn 01 tháng so với kế...

Giám Sát Thi Công Trên Công Trường Thủy Điện Đồng Nai 5 Giám Sát Thi Công Trên Công Trường Thủy Điện Đồng Nai 5 (24/03/2015)

Dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 là công trình thủy điện đầu tiên của Tập đoàn than khoáng sản VN (Vinacomin) được xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Nhà máy có công suất thiết kế 150MW, sản lượng điện hàng năm của Nhà máy thủy điện này...

Giới thiệu các dự án đã thực hiện của Trung tâm Giới thiệu các dự án đã thực hiện của Trung tâm (24/03/2015)

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật được chính thức thành lập từ tháng 3/2010, nòng cốt của TTDVKT hiện nay là đội ngũ CB/CNV của các Phân xưởng sửa chữa thuộc Công ty thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi. Với kinh nghiệm tích lũy và trình độ kỹ thuật cao của đội ngũ Kỹ...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020