Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý III năm 2021

1. Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2021

Vui lòng xem tại đây

2. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2021

Vui lòng xem tại đây

3. Giải trình số liệu báo cáo tài chính Quý III năm 2021

Vui lòng xem tại đây

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 20/10/2021 10:04
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020