Thông tin cổ đông

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019

Thông báo Công bố thông tin danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2019. Vui lòng xem file đính kèm.

TAGS:
Tác giả: evnhpcdhd ; xuất bản: 25/07/2019 03:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020