Tin Công ty DHD

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22/05/2020, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở Công ty.

Tham dự đại hội có các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 422.318.700 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện Tổng công ty Phát điện 1 (cổ đông sở hữu 99,97% vốn) có ông Phạm Viết Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, ông Nguyễn Tiến Chương -  Phó Tổng giám đốc và đại diện các Ban: Tổng hợp, Tài chính kế toán, Quản lý Đầu tư xây dựng tham dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đã nghe ông Đỗ Minh Lộc – Uỷ viên HĐQT – Phó TGĐ Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với các kết quả chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 2669,8 triệu kWh, đạt 100,18% so với kế hoạch;

- Doanh thu đạt 2.253,2 tỷ đồng, đạt 131,15% so với kế hoạch;

- Chi phí đạt 978,3 tỷ đồng, đạt 95,48% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 1.047,8 tỷ đồng, đạt 188,68% so với kế hoạch;

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 24%, đạt  200% so với kế hoạch.

Những kết quả được đánh giá là ấn tượng và vượt bậc là thành quả nỗ lực của toàn thể CB/CNV dưới sự điều hành chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công ty có các chỉ tiêu trọng tâm như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 2.571 triệu kWh;

- Doanh thu: 1.859,1 tỷ;

- Chi phí: 1.091,4 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 614,1 tỷ đồng;

- Mức cổ tức là 14%.

Về đầu tư xây dựng, Công ty tiếp tục thực hiện Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim đảm bảo chất lượng theo tiến độ đã đặt ra.

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao các kết quả Công ty đã đạt được năm 2019 và tin tưởng năm 2020, dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CB/CNV, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh, đáp ứng được kỳ vọng của các cổ đông. Các vấn đề đưa ra lấy ý kiến tại Đại hội được các cổ đông tán thành 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Phạm Viết Hùng - Thành viên HĐTV - Tổng Công ty Phát điện  1 phát biểu tại Đại hội

 

TAGS:
Tác giả: Huyền Thao ; xuất bản: 23/05/2020 06:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020