Tổng quan về DHD

HƠN 45 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Nhà máy Thủy điện Đa Nhim Tổng công suất 160MW Sản lượng hàng năm 1 tỷ kWh Năm 1964 đưa vào vận hành khai thác      Năm 2005 phục hồi thay đổi thiết bị công nghệ mới Dự án phục hồi đã hoàn thành vào tháng 08/2006    NM.Thủy điện Sông Pha Tổng công suất 7,5MW -      Sản lượng hàng năm 40 triệu kWh -      Năm 1994 đưa vào vận hành khai thác Nhà máy thuộc loại quy mô nhỏ nhưng hiệu quả kinh tế rất cao   NM.Thủy điện Hàm Thuận -        Tổng công suất 300MW -        Sản lượng hàng năm 965 triệu kWh Đưa vào vận hành khai thác từ năm 2001       NM.Thủy điện Đa Mi -        Tổng công suất 175MW -      Sản lượng hàng năm 590 triệu kWh. Đưa vào vận hành khai thác từ năm 2001    

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Admin ; xuất bản: 14/03/2010 03:48
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020