Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Thông báo mời thầu: Kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

 Số TBMT: 20210736579-00

Thời điểm đăng tải: 13/07/2021 13:58 

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/07/2021 - 14:00

Dự toán gói thầu: 150.850.000 VND 

Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

TAGS:
Tác giả: ; xuất bản: 13/07/2021 02:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Trụ sở Công ty

  • Ảnh hoạt động Công ty

  •   Giấy phép

  • Thủy điện Đa Nhim

  • Các hạng mục công trình của DHD

  • Thành tích nổi bật

  • Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020