Giới thiệu TTDVKT

Giới thiệu tổng quan về Trung tâm dịch vụ kỹ thuật

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (ESC) là đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. ESC được thành lập vào tháng 02 năm 2010 với chức năng nhiệm vụ chính là:

- Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị trong Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

- Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các khách hàng trong và ngoài nước.

ESC đã và đang cung cấp các dịch vụ kỹ thuật như tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện - cơ khí thủy công; thi công lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị; thẩm tra hồ sơ mời thầu, xét thầu, thương thảo hợp đồng, đào tạo, vận hành cho các công trình thủy điện và trạm điện… được phát triển. Đồng thời, nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ hiện đại được trang bị nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ kỹ thuật.

Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá cả cạnh tranh, ESC đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đặc biệt trong lĩnh vực Thí nghiệm Điện - Điện tử - Hóa, Công ty đã triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phòng Thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 699; ESC cũng đã đăng ký với Bộ Công thương lĩnh vực hoạt động kiểm định và hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/ND-CP của Chính phủ về việc điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật - Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263 2212352