Thư viện ảnh

Tổng Giám đốc EVN thăm DHD năm 2020

Thứ sáu, 13/11/2020 | 15:05 GMT+7
Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty ĐHĐ tháng 11/2020.

Tổng Giám đốc EVN tặng quà ca vận hành Nhà máy Thủy điện Đa Nhim

Tham quan tấm pin năng lượng mặt trời

Đoàn công tác EVN thăm Nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân nghe giới thiệu về Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi

Tổng Giám đốc DHD - Lê Văn Quang báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và đoàn công tác thăm Nhà máy thủy điện Đa Nhim