Báo cáo tài chính

Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019

Thứ sáu, 19/7/2019 | 08:35 GMT+7
Công bố thông tin về việc: Nộp báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 trước kiểm toán; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC

Công bố thông tin về BCTC 6 tháng đầu năm 2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo riêng Quý 2/2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Báo cáo hợp nhất Quý 2/2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Công văn giải trình số liệu báo cáo Quý 2/2019. Vui lòng xem file đính kèm.

Evnhpcdhd