Đại hội đồng cổ đông

Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ tư, 25/5/2022 | 20:25 GMT+7

Công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Vui lòng xem file đính kèm.