Công bố thông tin

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian và ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thứ ba, 29/3/2022 | 15:42 GMT+7

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian và ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Vui lòng xem file đính kèm.