Điểm báo

Công ty Nhiệt điện Uông Bí Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

Thứ tư, 13/9/2023 | 16:42 GMT+7
Công ty Nhiệt điện Uông Bí bên cạnh việc tăng cường các giải pháp đồng bộ đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân vẫn luôn duy trì tốt công tác đảm bảo môi trường.

Công ty Nhiệt điện Uông Bí

Công ty Nhiệt điện Uông Bí luôn tuân thủ tốt pháp luật của Nhà nước và quy chế hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng công ty Phát điện 1 và Tập đoàn Điện Lực Việt Nam. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về công tác thu gom quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty đã không ngừng thay đổi tư duy và mạnh dạn áp dụng công nghệ mới tiên tiến thân thiện với môi trường, đầu tư thay mới các thiết bị cũ, lạc hậu nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu bảo vệ môi trường như: lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc khí thải của Tổ máy 300MW, Tổ máy 330MW và lò hơi phụ, giám sát online truyền tín hiệu về Sở tài nguyên Môi trường Tỉnh Quảng Ninh, lắp đặt Bảng điện tử hiển thị thông số môi trường tại cổng Nhà máy để mọi người dân cùng tham gia giám sát tăng cường minh bạch trong công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất điện. Công ty đã đầu tư thay mới 03 quạt chân không thu tro của Tổ máy 300MW, củng cố cực lắng thay thế 500 dây gai lọc bụi tĩnh điện của hệ thống lọc bụi tĩnh điện và sửa chữa bảo dưỡng hệ thống khử lưu huỳnh của Tổ máy 300MW...

Công ty Nhiệt điện Uông Bí tổ chức trồng cây trong khuôn viên Công ty

Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ môi trường trong quá trình thu gom, lưu giữ và vận chuyển tro xỉ. Công ty đã xây dựng hệ thống rửa bánh xe, tất cả các xe sau khi lấy tro đều được rửa trước khi ra khỏi nhà máy. Xe tham gia vận chuyển tro xỉ phải đăng ký phương tiện vận chuyển, vận chuyển theo đúng tuyến đường được cấp phép, thực hiện nghiêm các quy định về Luật Giao thông đường bộ, không để rơi vãi, phát tán bụi, tro, nước xỉ dọc theo tuyến đường vận chuyển. Định kỳ lấy mẫu môi trường để đánh giá tác động trong hoạt động tro xỉ đối với các khu vực xung quanh, bao gồm: Mẫu nước thải trong hồ thải xỉ, mẫu khí xung quanh khu dân cư hồ thải xỉ và xung quanh tuyến đường vận chuyển, mẫu đất quanh hồ thải xỉ, mẫu nước ngầm các hộ dân sống xung quanh hồ thải xỉ,….

Khuôn viên cây xanh tại Trụ sở Công ty Nhiệt đi Uông Bí

Công ty đã phát động phong trào thi đua “Sáng -Xanh - Sạch - đẹp- An toàn tại nơi làm việc” nhằm cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường, tạo mỹ quan và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực sản xuất cũng như môi trường dân cư xung quanh.

Hàng năm, Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức quan trắc môi trường, đánh giá một số chỉ tiêu tâm lý người lao động tại các vị trí sản xuất. Từ kết quả đó, Công ty có giải pháp xử lý đảm bảo yếu tố nguy hiểm, độc hại trong giới hạn cho phép, như: giảm tiếng ồn, giảm nồng độ bụi... Công tác thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt đã đi vào nề nếp, mỗi khu vực có các thùng rác phân loại theo tiêu chuẩn.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nước thải của Công ty Nhiệt điện Uông Bí, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp cho toàn thể CBCNV cùng chung tay bảo vệ môi trường xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 

 

Theo EVNGENCO1