Văn hoá DHD

DHD phát động cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị”

Chủ nhật, 5/7/2015 | 15:21 GMT+7
Ngày 02/07/2015 Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Quá trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của đơn vị” thực hiện theo chỉ thị liên tịch của Tổng công ty Phát điện 1.

Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ viên chức, người lao động trong Công ty về tàm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá doanh nghiệp, trách nhiệm thực hiện cũng như phát triển, giữ gìn VHDN trong sự phát triển đơn vị và sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước. Thực hiện tính kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, gương mẫu trong việc xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường làm việc thông minh, lịch sự. Thực hiện các nội quy, quy định làm việc cũng như thực thi Quy tắc ứng xử văn hoá của Tổng công ty và DHD trong công tác chuyên môn, giao tiếp và xây dựng thương hiệu của Công ty, nhằm góp phần đảm bảo niềm tin với công chúng.

Hình Trụ sở chính Công ty

Nội dung bài dự thi như sau:

  1. Phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương chung về văn hoá, văn hoá ứng xử trong công ty.
  2. Giới thiệu và tuyên truyền những điển hình tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả trong việc thực hiện VHDN
  3. Những phát hiện, đề xuất sáng kiến, cho việc thực thi VHDN, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp hiệu quả, mang tính khả thi cao, tiết kiệm chi phí và dễ áp dụng vào thực tế.
  4. Những ý kiến phê phán các biểu hiện phi văn hoà nợi công sở, kiến nghị giải pháp xử lý.

Theo đó, tập thể các Phòng, Phân xưởng và cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Công ty quyết tâm tham gia viết bài hưởng ứng theo phát động trên.

Anh Tuan