Cuộc thi "Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn tại nơi làm việc"

EVNGENCO1 tổ chức Cuộc thi "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc" từ năm 2023

Thứ hai, 21/8/2023 | 09:26 GMT+7
Từ năm 2023, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) tổ chức, phát động cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” với sự tham gia của các công ty phát điện trong toàn Tổng công ty, bao gồm các công ty phát điện trực thuộc Tổng công ty và các Công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty, chia thành 2 khối thủy điện và nhiệt điện.

Ngày 12/7 vừa qua, Ban Tổ chức cuộc thi đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các nội dung của cuộc thi. Cuộc họp do ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì nhằm thảo luận về định hướng xây dựng các tiêu chí của cuộc thi, cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Tổ chức và Tổ giúp việc.

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp ngày 12/7 vừa qua

Mục đích của cuộc thi là xây dựng cảnh quan, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện nhằm tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao năng suất lao động tại các đơn vị và Tổng công ty; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của các đơn vị và cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Tổng công ty trong phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Cuộc thi cũng góp phần tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn tại nơi làm việc” trong Tổng công ty Phát điện 1, đẩy mạnh sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện hành vi, ứng xử có văn hóa, thân thiện với môi trường và đảm bảo mỹ quan nơi làm việc.

Các nhà máy của EVNGENCO1 luôn chú trọng công tác an toàn, môi trường và xây dựng cảnh quan tại nơi làm việc

Cuộc thi được yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi vào chiều sâu góp phần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của Tổng công ty.

Thông qua cuộc thi, EVNGENCO1 kỳ vọng phát hiện các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng đơn vị, nhà máy, trụ sở xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện môi trường; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đổi với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có giải pháp, sáng kiến trong xây dựng trụ sở, nơi làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Năm 2023, cuộc thi được bắt đầu từ ngày 01/7/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Từ năm 2024 trở đi, cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 1/1 hàng năm; đánh giá chấm điểm 6 tháng/một lần.

Theo EVNGENCO1

Bình luận của bạn

Captcha image