Thông tin mời thầu

Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi

Thứ hai, 10/6/2019 | 16:14 GMT+7

DHD-KHVT