Thông báo tuyển dụng

Thông báo kỹ sư điện và kỹ sư thuỷ lợi

Thứ sáu, 22/1/2016 | 10:40 GMT+7
Hiện công ty có nhu cầu tuyển dụng: 1. Kỹ sư điện chuyên ngành Hệ thống điện và Điện kỹ thuật: Số lượng 02 người (Nam) 2. Kỹ sư Xây dựng thuỷ lợi: số lượng 02 người (Nam) Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 26/01/2016