• Tuyển dụng Kỹ sư Tin Học

    16:32 | 18/04/2013

    Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi chuyên sản xuất, kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện. Hiện có nhu cầu tuyển dụng (chi tiết xem file đính kèm)

  • Thông báo tuyển dụng 10 nhân viên Cơ khí

    16:32 | 19/01/2011

    Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi chuyên sản xuất, kinh doanh điện năng. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thủy công, công trình kiến trúc của nhà máy thủy điện. Hiện có nhu cầu tuyển dụng (chi tiết xem file đính kèm)