Công bố thông tin

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thứ sáu, 10/3/2023 | 23:55 GMT+7

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vui lòng xem file đính kèm.