Công bố thông tin

Công bố thông tin về Nghị quyết thông qua ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha

Thứ bảy, 23/7/2022 | 10:22 GMT+7

Nghị quyết thông qua ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha.

Vui lòng xem file đính kèm.