Tin Công ty DHD

DHD tham gia chương trình đào tạo, diễn tập an toàn thông tin mạng EVN lần 1 năm 2021.

Chủ nhật, 18/7/2021 | 07:35 GMT+7
Chương trình đào tạo, diễn tập an toàn thông tin mạng toàn EVN diễn ra từ ngày 15-16/07/2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam tổ chức. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chương trình năm nay được tổ chức theo thức trực tuyến tại điểm cầu các đơn vị và trên nền tảng trực tuyến Google meeting.

H1. Chương trình đào tạo và diễn tập an toàn thông tin mạng toàn EVN lần 1 năm 2021

Chủ đề diễn tập: “Phòng chống và phản ứng sự cố tấn công APT vào hệ thống Công nghệ thông tin” các hoạt động được diễn ra trong 02 ngày với các mục tiêu:

- Đào tạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng cứu sự cố ATTT cho các bộ phận chuyên trách ATTT của các đơn vị trong Tập đoàn.

- Nâng cao kỹ năng phối hợp quy trình ứng cứu sự cố ATTT trong nội bộ đơn vị và giữa các thành viên trong Tập đoàn.

- Thi đua nghiên cứu, rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng, cập nhật kiến thức trong lĩnh vực ATTT giữa các đơn vị trong Tập đoàn.

H2. Đào tạo, phân tích sự cố tấn công mạng

Chương trình diễn tập với các kịch bản được xây dựng dựa trên các xu hướng cập nhật mới về công nghệ, con người và các mối đe dọa tiềm ẩn. Toàn Tập đoàn được chia 12 đội tham gia diễn tập trong đó Tổng Công ty Phát điện 1, 2, 3 được lập một đội với 6 thành viên. Đối với DHD chương trình Đào tạo và diễn tập lần này đã góp phần nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng và chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong ứng cứu sự cố an toàn thông tin được nhanh chóng.

Anh Tuấn