Tin Công ty DHD

Lực lượng vận hành, sửa chữa Công ty ĐHĐ đã được tiêm vắc xin phòng chống COVID-19

Chủ nhật, 20/6/2021 | 20:08 GMT+7
Từ ngày 18 đến ngày 20/6/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 (AstraZeneca) cho CB.CNV khu vực Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Sông Pha tại Trung tâm Y tế các huyện Ninh Sơn và Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.

CB.CNV Công ty ĐHĐ được tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái

CB.CNV được tiêm vắc xin là những người thuộc Phân xưởng vận hành Đa Nhim - Sông Pha, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật, Phòng Kế hoạch và Vật tư và Phòng Hành chính và Lao động đang công tác tại Nhà máy thủy điện Đa Nhim. Trong đợt tiêm vắc xin này, có 59 CB.CNV của Công ty được đăng ký để tiêm mũi 1. Tính đến hết ngày 20/6/2021, 51/59 CB.CNV trong danh sách đăng ký đã được tiêm vắc xin mũi 1. Có 07 CB.CNV không thực hiện tiêm vắc xin trong đợt này do có sẵn bệnh lý nền và 01 CB.CNV có việc gia đình đột xuất nên chuyển sang tiêm đợt sau. Việc tiêm vắc xin mũi 2 dự kiến được tiến hành 30 ngày kể từ ngày tiêm mũi 1.

Để thực hiện tiêm vắc xin đợt này, Công ty đã đăng ký với Công ty Điện lực Ninh Thuận để tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 cho CB.CNV đang làm việc tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha theo Văn bản số 1042/EVNGENCO1-TCNS ngày 26/5/2021 của Tổng công ty Phát điện 1 với số lượng 84 người. Công ty ĐHĐ tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận và các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để tiến hành tiêm đầy đủ vắc xin cho CB.CNV theo danh sách đã đăng ký.

Công ty ĐHĐ có địa bàn hoạt động trên 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận, việc tiêm vắc xin cho CB.CNV được thực hiện đồng bộ với kế hoạch chung của địa phương.  Hiện nay, do số lượng phân bổ vắc xin theo từng đợt nên việc tiêm vắc xin sẽ được triển khai trước cho các CB.CNV trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, vận hành, sửa chữa, các CB.CNV thường xuyên phải đi công tác tại các tỉnh, thành phố khác… cho đến khi toàn bộ CB.CNV của Công ty được tiêm đủ liều theo quy định.

Nguyễn Ngọc Tuấn