Tin Công ty DHD

DHD thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021

Thứ năm, 27/5/2021 | 14:23 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 1 tại Văn bản số 903/EVNGENCO1-AT ngày 10/5/2021 về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (PCTT) 15-22/5/2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống PCTT.

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã thực hiện tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai công tác hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 (15-22/5/2020)” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19; đảm bảo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của cấp trên liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả nhất nhưng vẫn đảm bảo sản xuất an toàn, ổn định.

Đồng thời Công ty đã thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2020” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT như treo băng rôn tại văn phòng Công ty, tuyên truyền trên hệ thống Website Công ty, Tổ chức tuyên truyền về công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại các khu vực trong Công ty; rà soát các quy định pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm; Kiện toàn Ban Chỉ huy (BCH) PCTT&TKCN các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCH; Kiện toàn tiểu ban thường trực công tác PCTT&TKCN; kiện toàn các Đội xung kích PCTT&TKCN của Công ty.

Bên cạnh đó về các hoạt động đào tạo Công ty tổ chức hướng dẫn theo dõi diễn biến tình hình khí tượng thủy văn khu vực hồ chứa, để có kế hoạch vận hành khai thác hợp lý và phòng chống lụt, bão; bảo vệ an toàn vận hành công trình hồ, đập và các công trình thủy công; Tổ chức diễn tập các tình huống trong phương án PCTT&TKCN tại khu vực Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi; Tổ chức ôn tập, kiểm tra quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi.

Một số hình ảnh về công tác triển khai PCTT&TKCN Công ty năm 2021 và hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2021” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT:

H1. Khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chóng thiên tai năm 2021 (15/5 - 22/5) và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống phòng chống thiên tai”.

H2. Vật tư thiết bị PCTT tại kho đập tràn Hàm Thuận

H3. Vật tư thiết bị PCTT tại kho cửa nhận nước Hàm Thuận

H4. Diễn tập PCTT tại đập tràn Đơn Dương năm 2020

H5. Vật tư thiết bị PCTT tại kho Nhà máy Hàm Thuận

 

 

 

 

Anh Tuấn