Tin Công ty DHD

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

Thứ hai, 28/2/2022 | 23:01 GMT+7
Ngày 28 tháng 02 năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Trước đó, ngày 24/02/2022, ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1 - Cổ đông chiếm 99,93% vốn điều lệ) đã cử ông Đặng Văn Cường - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đại Ninh, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông đã biểu quyết tán thành miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Oánh và tiến hành bầu bổ sung Ông Đặng Văn Cường là thành viên Hội đồng quản trị với tổng số phiếu 422.236.589, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Phạm Viết Hùng tặng hoa cám ơn ông Nguyễn Trọng Oánh (phải) và chúc mừng ông Đặng Văn Cường (trái)

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Trọng Oánh tại Công ty ĐHĐ, ông Lê Văn Quang - Tổng giám đốc cho biết: “Trong hơn 14 năm qua, ông Nguyễn Trọng Oánh đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định các nhà máy điện và phát huy rất tốt hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt đã hoàn thành công tác cổ phần hóa”.

Phát biểu chia tay các cổ đông, ông Nguyễn Trọng Oánh mong muốn Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư để Công ty ngày càng lớn mạnh và cám ơn Tổng công ty Phát điện 1, cổ đông và Người lao động luôn đồng hành vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình công tác”.

Ông Phạm Viết Hùng, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 - Cổ đông nắm quyền chi phối tại Công ty ĐHĐ thay mặt Tổng công ty Phát điện 1 gửi trọn niềm tin vào Hội đồng quản trị, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Công ty ĐHĐ ngày càng phát triển và trân trọng ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Trọng Oánh trong suốt quá trình công tác.

Sau khi có kết quả bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp lần 1 năm 2022. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Phạm Viết Hùng tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT Lê Văn Quang

 

Nguyễn Ngọc Tuấn