Thư viện ảnh

Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 13/01/2022

Thứ năm, 16/6/2022 | 14:20 GMT+7
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngày 13/01/2022

Do ảnh hưởng của COVID-19, cuộc họp được tổ chức trực tuyến có sự tham dự của Lãnh đạo EVNGENCO1

Ông Đỗ Minh Lộc - P.TGĐ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đại biểu theo dõi các báo cáo qua màn hình TV

Ông Diệp Chí Hiếu - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Ông Lê Văn Quang - Tổng giám đốc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Tập thể CB.CNV Công ty ĐHĐ

Nguyễn Ngọc Tuấn