Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều thế các tổ máy Sông Pha

Thứ sáu, 11/6/2021 | 09:15 GMT+7
- Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/06/2021 - 09:22 đến ngày 15/06/2021 - 14:00 - Thời điểm đóng/mở thầu 15/06/2021 - 14:00

Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều thế các tổ máy Sông Pha

 Dự toán gói thầu: 7.378.580.000 VND (Bảy tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/06/2021 - 09:22 đến ngày 15/06/2021 - 14:00
 Thời điểm đóng/mở thầu 15/06/2021 - 14:00
 Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Số TBMT: 20210609043   -   00