Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thứ ba, 8/5/2018 | 13:19 GMT+7
Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi hiện có nhu cầu tuyển dụng

02 Kỹ sư điện: Đào tạo trưởng ca nhà máy thủy điện

01 Kỹ sư điện: Đào tạo chuyên viên Thí nghiệm điện

01 cử nhân Hóa học: Đào tạo chuyên viên thí nghiệm hóa dầu

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

TCLD