Tin Công ty DHD

Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cấp cứu người bị điện giật cho CBCNV và đội sơ cứu, cấp cứu năm 2024

Thứ sáu, 7/6/2024 | 14:11 GMT+7
Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cấp cứu người bị điện giật cho CBCNV và đội sơ cứu, cấp cứu năm 2024

Ngày 29/5/2024 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) phối hợp với Công ty TNHH Huấn luyện và Kiểm định Tây Nguyên tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cấp cứu người bị điện giật cho CBCNV và đội sơ cấp cứu năm 2024 theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế. Công tác sơ cứu, cấp cứu nói chung và cấp cứu người bị điện giật nói riêng đòi hỏi phải nhanh chóng, đúng cách và đảm bảo an toàn. Sơ cứu, cấp cứu ban đầu đóng vai trò rất quan trọng, góp phần hạn chế những thương tích nghiêm trọng trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Trong những năm qua Lãnh đạo Công ty ĐHĐ rất quan tâm đến công tác sơ cứu, cấp cứu; hằng năm tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cấp cứu người bị điện giật cho CBCNV và đội sơ cấp cứu; thường xuyên kiện toàn Đội sơ cấp cứu để phục vụ công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu, cấp cứu người bị điện giật.

CBCNV và đội sơ cấp cứu tham gia huấn luyện sơ cứu, cấp cứu năm 2024

Người lao động và đội sơ cấp cứu của Công ty ĐHĐ được hướng dẫn và thực hành kiến thức sơ cứu, cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương.

Thực hành hà hơi thổi ngạt, bóp tim

Thực hành băng bó xương dùi và di chuyển nạn nhân

Thông qua lớp huấn luyện, CBCNV và đội sơ cấp cứu của Công ty ĐHĐ được nâng cao kiến thức, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương./.

Nguyễn Thanh Long - Phòng HCLĐ