Thư viện ảnh

Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Thứ sáu, 17/6/2022 | 16:02 GMT+7
Công trình thủy điện Đa Nhim xây dựng trên địa bàn thị trấn D'ran, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng và xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Ngọc Tuấn