Văn hoá DHD

Tập huấn văn hóa doanh nghiệp cho Người lao động năm 2016

Thứ hai, 26/9/2016 | 13:13 GMT+7
Trong 2 ngày 15-16/09/2016 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã tổ chức lớp tập huấn về văn hóa doanh nghiệp năm 2016 cho toàn công ty tại 2 khu vực Bảo Lộc và khu vực Đa Nhim-Sông Pha dưới sự giảng dạy của ThS Nguyễn Thị Tâm Hương-Chuyên viên cao cấp đến từ Ban tổ chức và Nhân sự-Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 Trong chương trình tập huấn, ThS Nguyễn Thị Tâm Hương đã giới thiệu tới các học viên các khái niệm và tầm quan trọng của Văn hóa doanh nghiệp “Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; Tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.” nêu rõ những giá trị và ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của công ty, phổ biến tới toàn thể học viên tham gia giá trị văn hóa, tầm nhìn và sứ mệnh của ngành Điện.

Hình 1:ThS Nguyễn Thị Tâm Hưng – Tập huấn văn hóa doanh nghiệp

Hình 2. Toàn cảnh buổi tập huấn tại Khu vực Bảo Lộc

Hình 3. Toàn cảnh buổi tập huấn tại Khu vực Đa Nhim-Sông Pha

Hình 4. Tình huống CBCNV tham gia bài tập hợp tác để thành công.

Ngoài ra, ThS Nguyễn Thị Tâm Hương còn đưa ra những vấn đề, những tình huống để CBCNV cùng thảo luận, đề xuất các phương án và cùng nhau phân tích áp dụng vào thực tiễn.

 

Anh Tuấn