Thông tin mời thầu

Thông báo mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha

Thứ sáu, 11/6/2021 | 09:45 GMT+7
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/06/2021 - 10:37 đến ngày 15/06/2021 - 16:00 Thời điểm đóng/mở thầu: 15/06/2021 - 16:00

Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha

Dự toán gói thầu: 9.781.214.078 VND (Chín tỷ bảy trăm tám mươi mốt triệu hai trăm mười bốn nghìn bảy mươi tám đồng chẵn)

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 04/06/2021 - 10:37 đến ngày 15/06/2021 - 16:00
Thời điểm đóng/mở thầu: 15/06/2021 - 16:00

 Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Số TBMT:  20210608757   -   00