Công bố thông tin

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thứ ba, 14/3/2023 | 08:31 GMT+7

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Vui lòng xem file đính kèm.