Tin Công ty DHD

Chi bộ Cơ quan Công ty ĐHĐ tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

Thứ sáu, 1/9/2023 | 10:37 GMT+7
Trong các ngày từ 29 đến 31/8/2023, Thành ủy Bảo Lộc thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023. Cuộc thi nhằm phát động phong trào thi đua trong các chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của đội ngũ Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên cơ sở. Tham gia Hội thi có 49 thí sinh đại diện cho 49 Chi bộ Đảng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà - Bí thư Chi bộ Cơ quan trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) được Đảng ủy Công ty tín nhiệm cử tham dự Hội thi.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà (áo dài xanh) và các thí sinh tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

Theo thể lệ cuộc thi, mỗi thí sinh tham gia 04 phần thi gồm: Tự giới thiệu về bản thân; Thuyết trình chủ đề tự chọn; Trả lời câu hỏi nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng và Xử lý tình huống.

Nội dung thuyết trình được các thí sinh đầu tư công phu nhất khi chọn trình bày 01 trong 04 chủ đề gồm: Vấn đề kết nạp đảng viên ở tổ chức Đảng; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Vấn đề chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ở Chi bộ, cơ quan, đơn vị hiện nay; và Các giải pháp, cách làm hay liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

Ở phần thi Tự giới thiệu về bản thân, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà đã giới thiệu về bản thân và Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, qua đó trình bày đến Ban giám khảo và khán giả vai trò, nhiệm vụ của Công ty trong công tác sản xuất điện, đóng góp ngân sách cho địa phương, cung cấp nước cho hạ du các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. Với thời gian 03 phút, phần thi Tự giới thiệu của đồng chí Phạm Thị Hồng Hà khép lại bằng trích đoạn bài hát “Bản tình ca ngành điện”, một bài hát truyền thống của ngành điện Việt Nam do nhạc sỹ Đào Hữu Thi sáng tác, như thay mặt cho CB.CNV ngành điện nói lên niềm tự hào về ngành nghề mà mình đang công tác. Trích đoạn bài hát do đồng chí Lê Xuân Phong thuộc Chi bộ Cơ quan của ĐHĐ trình bày.

Ở phần thi thuyết trình, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng tại Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi”. Với thời gian cho phép 10 phút, đồng chí bắt đầu bài thuyết trình bằng trích dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm; trong và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình, hiểu rõ nhiệm vụ thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất” (trích Hồ Chí Minh toàn tập).

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà thuyết trình chủ đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng tại Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi” tại Hội thi.

Bài thuyết trình nêu bật cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, trong đó nhấn mạnh mục đích của công tác tư tưởng là xây dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tại Hội thi, Ban giám khảo và các Chi bộ bạn hiểu thêm về đặc điểm của Đảng bộ Công ty ĐHĐ qua bài thuyết trình của đồng chí Phạm Thị Hồng Hà. Với tổng số 68 đảng viên, Đảng bộ Công ty có 04 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Đa Nhim, Chi bộ Phân xưởng vận hành Hàm Thuận - Đa Mi, Chi bộ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật và Chi bộ Cơ quan. Các Chi bộ của Công ty hoạt động trên địa bàn huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận và thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù các Chi bộ trực thuộc hoạt động trên hai địa bàn cách nhau khoảng 150km về địa lý nhưng nhờ có sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công ty và sự đoàn kết một lòng của tập thể nên trong nhiều năm qua Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi luôn đạt được những kết quả tốt qua 04 lĩnh vực:

Thứ nhất, trong công tác chỉ đạo điều hành: Đảng ủy cụ thể hoá các chỉ đạo Cấp uỷ cấp trên, quán triệt và ban hành nghị quyết để các chi bộ triển khai phù hợp tình hình thực tiễn từng chi bộ.

Thứ hai, trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Đảng ủy lấy phương châm là giáo dục toàn diện kết hợp 3 mặt là Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng; Kiến thức văn hóa, quản lý, kỹ thuật và Phẩm chất đạo đức cách mạng.

Thứ ba, trong công tác rèn luyện đội ngũ, cán bộ đảng viên: Qua rèn luyện giúp cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

Thứ tư, vai trò gương mẫu của Đảng bộ, Chi bộ và đảng viên trong giáo dục chính trị, tư tưởng: Toàn thể đảng viên Công ty thực hiện theo chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “thực hành tiết kiệm chống lãng phí” đã tối ưu hóa chi phí, thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh.

Kết quả đạt được như trên có được từ nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo đối với ngành điện; nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo được phân phối phù hợp; sự phát triển khoa học công nghệ giúp cán bộ đảng viên chủ động học tập dễ dàng bằng nhiều hình thức khác nhau; Đảng bộ Công ty chủ động cụ thể hoá nghị quyết của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và Ban hành Quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và bộ chỉ tiêu đánh giá thành tích từng cán bộ, đảng viên, tạo động lực phấn đấu.

Tuy nhiên, thông qua bài thuyết trình, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và hạn chế tại trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở đơn vị mình, đồng thời phân tích nguyên nhân, qua đó đề ra phương hướng hành động và mục tiêu phấn đấu.

Ở phần thi trả lời câu hỏi nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà nhận được câu hỏi “Căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí hãy trình bày những nội dung chính đối với sinh hoạt chuyên đề.”

Phần thi xử lý tình huống

Nhờ có sự chuyên cần học tập nên đồng chí Hồng Hà đã trả lời khá suôn sẻ câu hỏi của Ban tổ chức.

Về phần thi xử lý tình huống, Ban giám khảo đưa ra câu hỏi: “Trong chi bộ của đồng chí có đảng viên nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. Có đảng viên cho rằng đồng chí đó nghỉ thai sản nhưng vẫn phải tham gia sinh hoạt Đảng, đảng viên khác lại cho rằng đồng chí đó nghỉ thai sản thì dĩ nhiên được miễn sinh hoạt đảng. Là bí thư chi bộ, đồng chí giải quyết tình huống này như thế nào?”.

Trả lời câu hỏi này, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà vận dụng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về thi hành Điều lệ Đảng.

Đối với trường hợp cụ thể đặt ra tại câu hỏi của Ban tổ chức, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà đề xuất Chi bộ hướng dẫn nữ đảng viên viết đơn xin miễn sinh hoạt đảng tạm thời; đồng thời đưa nội dung này ra xin ý kiến Chi bộ xem xét, biểu quyết và báo cáo kết quả lên cấp ủy cấp trên trực tiếp biết.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hà (ngoài cùng bên phải) được Ban tổ chức trao giải khuyến khích tại Hội thi

Sau Hội thi, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà cho biết: “Hội thi đã được Thành ủy Bảo Lộc tổ chức rất công phu, hoành tráng và nghiêm túc. Các Chi bộ bạn có sự đầu tư chu đáo, nhiều đồng chí Bí thư Chi bộ thể hiện bản lĩnh chính trị và tài năng qua các phần thi. Qua Hội thi này, tôi như được mở rộng tầm mắt, học hỏi được rất nhiều từ các thí sinh dự thi. Hội thi này là một cơ hội tuyệt vời để học tập và rèn luyện giúp tôi ngày càng hoàn thiện hơn”.

Kết quả chung cuộc, đồng chí Phạm Thị Hồng Hà được Ban tổ chức trao giải khuyến khích.

Nguyễn Ngọc Tuấn